fbpx

Fassaadimaterjalid

Taltech raamatukogu Ferrari Frontside

VENTILEERITUD EHK TUULDUVA FASSAADI PÕHIMÕTE

Ventileeritud fassaad kujutab endast fassaadi, kus fassaadi kattematerjali ja soojustuse vahele on jäetud õhkvahe. Õhkvahe funktsiooniks on tagada, et hoone piirdekonstruktsioonides olev/ sinna sattuv niiskus tuulduks välja.

 

KÜLMASILD

Külmasillaks nimetatakse piirde osa, mille soojusjuhtivus on muust tarindist märgatavalt suurem – näiteks soojustuskihti läbivad terasankrud (punktkülmasild), avatäidete perimeetrid (joonkülmasild).

Külmasildade tekke minimaliseerimiseks kasutatakse kronsteinide ja kandva konstruktsiooni  vahel plastikust isolaatorit ning kronsteinide kinnitamiseks termokatkestusega spetsiaalseid ankruid.

 

KASTEPUNKT

Õhk sisaldab alati veeauru, samuti lisandub niiskust inimestest, söögist, lahtistelt veepindadelt jne. Kastepunkti all mõistetakse olukorda, kus veeaur kondenseerub ehk muutub tagasi veeks.

Kondenseerumine leiab aset kokkupuutes külma pinnaga – soojast siseruumist läbi piirdetarindi liikuv veeaur  kondenseerub mingis punktis. Piirdetarindi erinevate kihtide märgumine kondenseerumise tulemusel halvendab oluliselt materjalide soojusisolatsiooni. Lisaks on liigniiske keskkond soodsaks kasvulavaks erinevatele bakteritele ning hallitusele ja konstruktsiooni jääva vee mitmekordne külmumine ja sulamine põhjustab erinevaid probleeme (paisumine- kahanemine). Siinkohal toimibki ventileeritav fassaad, mis laseb tekkival niiskusel välja tuulduda.